Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Giao thông Vận tải đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh

Với những nỗ lực không ngừng cải thiện chất lượng, công tác cải cách hành chính tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn đã bước đầu mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần đưa Sở Giao thông Vận tải vươn lên đạt được thứ hạng cao trên bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh.

 Từ năm 2017 đến 2019, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn luôn có kết quả tốt và thuộc nhóm các cơ quan dẫn đầu tỉnh về chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh: Năm 2016 xếp thứ 7; năm 2017 xếp thứ 2; năm 2018 xếp thứ 1; năm 2019 xếp thứ 2 cấp tỉnh. Nhiều mô hình mới, cách làm mới của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn đã được UBND tỉnh và các sở, ngành đánh giá cao. Trong đó, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại hóa hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được tập trung thực hiện.

Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành nhiều văn bản triển khai, chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính quyền điện tử, như: Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và quy chế hoạt động; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn và hàng năm; Quy chế, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin trong công tác tiếp nhận, xử lý văn bản điện tử thông qua phần mền quản lý văn bản hồ sơ công việc (TDOffice); Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; qua đó đã tạo được môi trường chính sách thuận lợi để triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giao thông vận tải.

Hạ tầng CNTT cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu hiện tại để triển khai các ứng dụng dùng chung, các phầm mềm chuyên ngành, các dịch vụ công trực tuyến. Hệ thống mạng cục bộ (LAN), mạng Internet tốc độ cao, mạng số liệu chuyên dùng, các máy tính cá nhân đều được cài đặt phần mềm diệt virus, được trang bị hệ thống tường lửa, thiết bị mạng, thiết bị an toàn bảo mật thông tin, phòng chống xâm nhập trái phép, tấn công mạng...Các thiết bị này được đầu tư nâng cấp thường xuyên.

Cơ quan cũng chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao khả năng khai thác, ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức; công tác tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng, nguyên tắc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho cán bộ sử dụng được thực hiện nghiêm túc. Cán bộ, công chức, viên chức trong toàn cơ quan thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh, hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc trong trao đổi công việc chuyên môn và gửi nhận văn bản điện tử.

 

Thủ tục hành chính của Sở được đăng tải công khai tại Cổng Thông tin dịch vụ

hành chính công của tỉnh

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Sở Giao thông Vận tải chú trọng rà soát bãi bỏ những thủ tục không cần thiết nhằm tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân khi giao dịch thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực do ngành quản lý. Năm 2015, tổng số TTHC của Sở là 69; 2018 rút xuống còn 68 thủ tục hành chính; năm 2020 còn 65 thủ tục hành chính. Sở Giao thông Vận tải đã thực hiện niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ và chính xác các thủ tục hành chính đã được công bố, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định. Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính được thực hiện theo quyết định công bố của UBND tỉnh. Thủ tục hành chính được đăng tải công khai tại Cổng Thông tin dịch vụ hành chính công của tỉnh, quy định đầy đủ các thủ tục hành chính và nội dung, địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị theo mẫu. Thủ tục hành chính gắn trên bảng niêm yết được chia thành tập theo từng lĩnh vực. Ngoài hình thức niêm yết công khai nêu trên, sử dụng thêm các hình thức công khai khác như: Đóng thành quyển đặt tại nơi tiếp nhận hồ sơ giải quyết; sử dụng máy tính có kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; đăng tải trên website của cơ quan.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Toàn bộ thủ tục hành chính được thực hiện giao dịch thông qua bộ phận một cửa tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Trong tổng số 65 thủ tục hành chính do Sở quản lý, 100% thủ tục có khả năng đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 30 thủ tục có khả năng đáp ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (46,2%); có 10 thủ tục đáp ứng giao dịch thông qua dịch vụ bưu chính công ích (15,4%). Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Giao thông Vận tải đã tiếp nhận, giải quyết thông qua bộ phận một cửa 3.372 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó: lĩnh vực giao thông 36 thủ tục, lĩnh vực vận tải 2.336 hồ sơ thủ tục. Từ đầu năm đến nay không có ý kiến, phản ánh, kiến nghị, đề nghị của công dân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

Để theo dõi sát sao tiến độ thực hiện công tác cải cách hành chính trong toàn đơn vị, công tác giám sát, kiểm tra về CCHC được tiến hành thường xuyên, có thể lặp đi lặp lại ở những phòng, ban, đơn vị, bộ phận còn nhiều hạn chế, yếu kém nhằm tạo kết quả chuyển biến thực sự và rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, năng lực quản lý, điều hành và chất lượng dịch vụ công. Nhờ đó, những hạn chế, tồn tại trong công tác cải cách hành chính tại đơn vị được phát hiện kịp thời và khắc phục nhanh chóng, từng bước củng cố, cải thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Từ những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm qua thực tiễn công việc về đổi mới công tác chỉ đạo điều hành nâng cao hiệu quả công việc tại cơ quan, Sở Giao thông Vận tải xác định các biện pháp nhằm tiếp tục, duy trì thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian tới theo lộ trình của Chính phủ và của tỉnh. Trong đó đặc biệt chú trọng kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính; công bố kịp thời, đầy đủ các TTHC theo quy định, tiếp tục rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa TTHC, nâng cao chất lượng của bộ phận một cửa để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong giao dịch công việc, qua đó nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích, duy trì và thực hiện có hiệu quả các phần mềm dung chung tại cơ quan, đơn vị; tiếp tục triển khai hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công...

Tác giả:  Nguyễn Nga
Nguồn: