Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2020 cho công chức các xã, phường, thị trấn

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020, sáng ngày 28/7/2020, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2020 cho 108 công chức trực tiếp tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Kạn.

 

Ông Sầm Văn Trân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Đến dự và phát biểu khai mạc, chỉ đạo Hội nghị, Ông Sầm Văn Trân đã nhấn mạnh: Trong quá trình xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ nhân dân, công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hết sức coi trọng. Tại tỉnh Bắc Kạn, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm chỉ đạo quyết liệt thực hiện cải cách hành chính đồng bộ trên tất cả 6 lĩnh vực từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức mộ máy, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính qua đó, công tác cải cách hành chính của tỉnh trong những năm qua đã có sự chuyển biến tích cực, điểm Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh ngày một cải thiện. Có được kết quả trên là sự nỗ lực của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của tỉnh trong những năm qua vẫn còn nhiều hạn chế, kết quả đạt được chưa có tính đột phá, chưa tác động mạnh mẽ đến Phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh… có nhiều nguyên nhân nhưng trong đó có nguyên nhân từ đội ngũ công chức làm công tác tham mưu cải cách hành chính tại UBND các xã, phường, thị trấn, trong thực thi nhiệm vụ chưa hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của cải cách hành chính, nên chưa thực sự chủ động trong công tác tham mưu thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách hành chính trong Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Bắc Kạn; phát huy vai trò của người công chức, đặc biệt là công chức cơ sở những người trực tiếp tiếp xúc, làm việc với người dân, hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm hơn nữa trong công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền cấp xã thực hiện tốt hơn công tác CCHC.

Tại hội nghị, Tiến Sỹ Nguyễn Khánh Ly - giảng viên Học viện Hành chính quốc gia trực tiếp lên lớp đã truyền đạt và giúp các học viên nắm rõ hơn sự cần thiết của cải cách hành chính nhà nước; các nhiệm vụ về: Tổng quan về CCHC; Kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong triển khai công tác CCHC; Nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về CCHC; Ứng dụng công nghệ thông tin trong CCHC. Đồng thời triển khai một số văn bản chỉ đạo của trung ương và của tỉnh về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.

 

Tiến Sỹ Nguyễn Khánh Ly - giảng viên Học viện Hành chính quốc gia tại

Hội nghị tập huấn

Sau tập huấn các học viên nắm được các chủ trương, mục tiêu của Đảng và Nhà nước về CCHC cũng như những kỹ năng về triển khai thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị. Từ đó giúp cho công chức tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính giải quyết, xử lý nhanh chóng nhiệm vụ được giao, đồng thời chủ động tham mưu đầy đủ và có hiệu quả cho lãnh đạo trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đối với công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh Bắc Kạn trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Tác giả:  H.T
Nguồn: