Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2019 cho công chức các xã, phường, thị trấn

Thực hiện Kế hoạch công tác, sáng ngày 21/6/2019, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2019 cho 122 công chức trực tiếp tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính tạiỦy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bắc Kạn.


Bà Hoàng Thị Diệu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biều tại Hội nghị tập huấn

Đến dự và phát biểu khai mạc, chỉ đạo Hội nghị, bà Hoàng Thị Diệu đã nhấn mạnh: Trong quá trình xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ nhân dân, công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hết sức coi trọng. Tại tỉnh Bắc Kạn, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm chỉ đạo quyết liệt thực hiện cải cách hành chính đồng bộ trên tất cả 6 lĩnh vực từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức mộ máy, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính. Trong 3 năm vừa qua, công tác cải cách hành chính của tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực, kết quả Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh ngày một cải thiện, như năm 2016 xếp thứ 60/63 tỉnh thành; năm 2017 và năm 2018 xếp thứ 49/63 tỉnh, thành. Có được kết quả trên là sự nỗ lực của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của tỉnh trong những năm qua vẫn còn nhiều hạn chế, kết quả đạt được chưa có tính đột phá, chưa tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh… có nhiều nguyên nhân nhưng trong đó có nguyên nhân từ đội ngũ công chức làm công tác tham mưu cải cách hành chính tại UBND các xã, phường, thị trấn, trong thực thi nhiệm vụ chưa hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của cải cách hành chính, nên chưa thực sự chủ động trong công tác tham mưu thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách hành chính trong Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Bắc Kạn; phát huy vai trò của người công chức, đặc biệt là công chức cơ sở những người trực tiếp tiếp xúc, làm việc với người dân,hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm hơn nữa trong công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền cấp xã thực hiện tốt hơn.

Tại Hội nghị, các học viên được báo cáo viên giới thiệu một số chuyên đề: Tổng quan về cải cách hành chính; nội dung, nhiệm vụ chủ yếu của công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; kỹ năng, nghiệp vụ về cải cách hành chính trong đó tập trung vào:Công tác tham mưu cải cách hành chính; xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch cải cách hành chính; xây dựng báo cáo cải cách hành chính; thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính.


Ông Nông Quốc Hải - Trưởng phòng Cải cách hành chính và QLVTLT,

báo cáo viên tại Hội nghị tập huấn

Sau tập huấn các học viên nắm được các chủ trương, mục tiêu của Đảng và Nhà nước về CCHC cũng như những kỹ năng về triển khai thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị. Từ đó giúp cho công chức tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính giải quyết, xử lý nhanh chóng nhiệm vụ được giao, đồng thời chủ động tham mưu đầy đủ và có hiệu quả cho lãnh đạo trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đối với công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh Bắc Kạn trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Tác giả:  D.P
Nguồn: