Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết ngành nội vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Chiều ngày 08/01/2020, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai công tác Nội vụ năm 2020. Chủ trì Hội nghị Ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ. Dự và chỉ đạo Hội nghị Ông Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Tham dự Hội nghị có các Phó Giám đốc và toàn thể công chức, viên chức Sở Nội vụ; lãnh đạo UBND và lãnh đạo phòng nội vụ các huyện, thành phố; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

 

Ông Lê Văn Hội, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Lê Văn Hội cho biết, năm 2019 ngành Nội vụ đã tích cực triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Bên cạnh những kết quả vẫn còn có những hạn chế, đối với những hạn chế cần rút kinh nghiệm và có những giải pháp cụ thể để khắc phục trong năm 2020.

Tại Hội nghị, Bà Hoàng Thị Diệu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ. Theo Báo cáo trong năm 2019, ngành Nội vụ đã chủ động bám sát Kế hoạch công tác và các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh, của Trung ương để triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Với những kết quả đã đạt được Sở Nội vụ đã được Cụm thi đua ngành Nội vụ các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc chấm điểm đạt thành tích xếp thứ 2/7 tỉnh và được Bộ Nội vụ tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực tổ chức bộ máy năm 2019.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh những kết quả, còn những khó khăn hạn chế. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy còn nhiều vướng mắc trong sắp xếp, bố trí nhân sự sau sắp xếp bộ máy; tinh giản biên chế đạt tỷ lệ thấp. Giao biên chế công chức, viên chức gặp nhiều khó khăn, do tỉnh Bắc Kạn được giao số lượng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp thấp hơn so với mặt bằng chung trong cả nước, đặc biệt là biên chế sự nghiệp.

Tại hội nghị đã có các báo cáo tham luận của các đơn vị: Tham luận của UBND huyện Ba Bể về công tác CCHC tại đơn vị; tham luận của UBND huyện Chợ Đồn về bộ máy, biên chế; tham luận của UBND huyện Chợ Mới về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; tham luận của UBND huyện Pác Nặm về công tác tôn giáo; tham luận của Sở Y tế về công tác bổ nhiệm; tham luận của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển dụng.

Hội nghị đã công bố các quyết định khen thưởng và trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

  

Ông Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ông Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đánh giá cao những kết quả ngành nội vụ đã đạt được trong năm 2019 và chỉ đạo ngành nội vụ trong năm 2020 cần tập trung thực hiện:

Thứ nhất, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, trong đó tập trung hiện đại hóa công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước. Đối với chỉ số cải cách hành chính cấp huyện năm 2018, không có đơn vị đạt mức tốt, do vậy các đơn vị cấp huyện cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính tại đơn vị; chỉ đạo các đơn vị cấp xã có chỉ số cải cách hành chính năm 2018 ở mức trung bình, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị.

Thứ hai,Tiếp tục hiện sắp xếp, quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu của bộ ngành chủ quản và tình hình thực tế của địa phương và đẩy mạnh việc tự chủ về kinh phí chi thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp công lập; xem xét sắp xếp bộ máy các doanh nghiệp nhà nước.

Thứ ba,chủ động triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã sau khi được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua. Thực hiện sắp xếp đội ngũ công an cấp xã theo đúng chủ chương, chỉ đạo của Trung ương.

Thứ tư, tổ chức thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức đúng quy trình để kịp thời bổ sung nhân lực có trình độ cho các đơn vị, địa phương.

Thứ năm, tổ chức phát động thi đua đặc biệt chào mừng 120 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 - 11/4/2020); Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V.

Thứ sáu, tiếp tục tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức, chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo

Thứ bảy, tiếp tục tham mưu xây dựng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện, đưa công tác văn thư, lưu trữ các đơn vị hoạt động hiệu quả, đi vào nề nếp.

Để triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực nội vụ, cần sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Bắc Kạn

và sự nỗ lực của Sở Nội vụ trong công tác tham mưu triển khai khai thực hiện./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: 

Tin bài mới:


Kết quả triển khai thực hiện việc sáp nhập thôn, tổ dân phố; ghép cụm dân cư giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (30/12/2019)

Bộ Nội vụ hướng dẫn quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. (30/12/2019)

Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019(27/12/2019)

Bắc Kạn quy định mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh(18/12/2019)

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn(04/11/2019)

Bắc Kạn tổ chức cuộc thi “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” năm 2019.(11/09/2019)

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.(02/09/2019)

Trí tuệ nhân tạo là công cụ giải các ‘bài toán cuộc sống’(16/08/2019)

Khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp tại Bộ Nội vụ(15/08/2019)

Thủ tướng Chính phủ: Xây dựng thể chế pháp luật, phải theo sát đến cùng(15/08/2019)