Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Y tế Bắc Kạn bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Y tế

Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác quản lý, sử dụng biên chế được Sở Y tế quan tâm, thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Ngay từ đầu năm 2020 công tác tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức đã được Sở tổ chức thực hiện, đáp ứng nhu cầu quản lý của ngành.

          Để kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở, ngày 14/02/2020, Sở Y tế đã ban hành các Quyết định về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm y tế 03 huyện: Chợ Đồn, Chợ Mới và Pác Nặm. Theo đó, đã bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Đại, Trưởng khoa Gây mê hồi sức - Chống nhiễm khuẩn thuộc Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới; ông Ma Doãn Dũng, Trưởng khoa ngoại tổng hợp - Chăm sóc sức khỏe sinh sản thuộc Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn; bà Triệu Thị Lan, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu thuộc Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm kể từ ngày 16/02/2020, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm và được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,5.

          Việc kiện toàn chức danh lãnh đạo quản lý, vừa thuận lợi cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, vừa động viên, khuyến khích người lao động phát huy năng lực, sở trưởng trong công tác; nâng cao chất lượng hoạt động của ngành, tạo niềm tin và nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân về công tác y tế tại địa phương./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: