Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành lập Đảng bộ thị trấn Yến Lạc thuộc Đảng bộ huyện Na Rì

Thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14, ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn, thị trấn Yến Lạc thuộc huyện Na Rì được điều chỉnh, sáp nhập thêm một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Lương Hạ.Trên cơ sở đó ngày 17 tháng 02 năm 2020, Huyện ủy Na Rì ban hành Quyết định số 4580-QĐ/HU về thành lập Đảng bộ thị trấn Yến Lạc, thuộc Đảng bộ huyện Na Rì, đồng thời chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Yến Lạc, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, Đảng bộ thị trấn Yến Lạc được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng Đảng bộ thị trấn Yến Lạc và 08 chi bộ thuộc Đảng bộ xã Lương Hạ (Chi bộ Nà Hin, Chi bộ Nà Lẹng, Chi bộ Khuổi Nằn I, Chi bộ Khuổi Nằn II, Chi bộ Pò Đồn, Chi bộ Đồn Tắm, Chi bộ Trường TH&THCS, Chi bộ Trường Mầm non); Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Yến Lạc gồm 15 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Yến Lạc gồm 03 đồng chí; trong đó chỉ định: Đồng chí Lý Xuân Trường, Huyện ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Yến Lạc (cũ) giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy thị trấn Yến Lạc; đồng chí Trương Quang Trọng, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Yến Lạc (cũ) giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Yến Lạc, đồng chí Bế Thị Uyên, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Lương Hạ giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Yến Lạc.

  Việc thành lập Đảng bộ thị trấn Yến Lạc nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy lãnh đạo và hoàn thiện hệ thống chính trị đối với thị trấn Yến Lạc sau khi được sáp nhập, nhằm lãnh đạo và tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ thị trấn Yến Lạc, nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế xã hội, ổn định về tổ chức và an ninh chính trị./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: