Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành lập Đảng bộ xã Cường Lợi thuộc Đảng bộ huyện Na Rì

Thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14, ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn, Cường Lợi thuộc huyện Na Rì được điều chỉnh, sáp nhập thêm một phần diện tích tự nhiên và dân số còn lại của xã Lương Hạ. Trên cơ sở đó ngày 17 tháng 02 năm 2020, Huyện ủy Na Rì ban hành Quyết định số 4576-QĐ/HU về thành lập Đảng bộ xã Cường Lợi, thuộc Đảng bộ huyện Na Rì, đồng thời chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cường Lợi, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, Đảng bộ xã Cường Lợi được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng Đảng bộ xã Cường Lợi (cũ), 02 chi bộ thuộc Đảng bộ xã Lương Hạ (gồm Chi bộ Nà Khun, Chi bộ Nà Sang) và Chi bộ Nà Tát thuộc Đảng bộ xã Văn Học; Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cường Lợi, gồm 11 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cường Lợi gồm 03 đồng chí; trong đó chỉ định: Đồng chí Triệu Tiến Hồng, Huyện ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lương Hạ giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Cường Lợi; đồng chí Hoàng Văn Hiếu, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cường Lợi (cũ) giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Cường Lợi; đồng chí Nông Thị Tuyên, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cường Lợi (cũ) giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Cường Lợi.

Việc thành lập Đảng bộ xã nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy lãnh đạo và hoàn thiện hệ thống chính trị đối với xã Cường Lợi sau khi được sáp nhập, nhằm lãnh đạo và tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ xã Cường Lợi, nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế xã hội, ổn định về tổ chức và an ninh chính trị./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: