Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành lập Đảng bộ xã Đồng Thắng thuộc Đảng bộ huyện Chợ Đồn

Thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14, ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn, xã Đồng Thắng thuộc huyện Chợ Đồn được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Đông Viên và xã Rã Bản. Trên cơ sở đó ngày 14 tháng 02 năm 2020, Huyện ủy Chợ Đồn ban hành Quyết định số 3627-QĐ/HU về thành lập Đảng bộ xã Đồng Thắng, thuộc Đảng bộ huyện Chợ Đồn, đồng thời chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đồng Thắng, nhiệm kỳ 2015-2020.

          Theo đó, Đảng bộ xã Đồng Thắng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã Đông Viên và Đảng bộ xã Rã Bản. Sau khi thành lập Đảng bộ xã Đồng Thắngcó 26 chi bộ, 346 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đồng Thắnggồm 10 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đồng Thắnggồm 03 đồng chí; trong đó chỉ định: Đồng chí Triệu Văn Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Rã Bản giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đồng Thắng; đồng chí Lục Đình Nhu - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Rã Bản giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đồng Thắng; đồng chí Nông Nông Quốc Huấn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Viên giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Đồng Thắng.

Việc thành lập Đảng bộ xã nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy lãnh đạo và hoàn thiện hệ thống chính trị đối với xã Đồng Thắng sau khi được sáp nhập, nhằm lãnh đạo và tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ xã Đồng Thắng, nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế xã hội, ổn định về tổ chức và an ninh chính trị, góp phần bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: