Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành lập Đảng bộ xã Trần Phú thuộc Đảng bộ huyện Na Rì

Thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14, ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn, Trần Phú thuộc huyện Na Rì được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Hảo Nghĩa và Hữu Thác. Trên cơ sở đó ngày 17 tháng 02 năm 2020, Huyện ủy Na Rì ban hành Quyết định số 4548-QĐ/HU về thành lập Đảng bộ xã Trần Phú, thuộc Đảng bộ huyện Na Rì, đồng thời chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Trần Phú nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, Đảng bộ xã Trần Phú được thành lập trên cơ sở hợp nhất hợp nhất Đảng bộ xã Hảo Nghĩa và Đảng bộ xã Hữu Thác; Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trần Phú gồm 18 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trần Phú gồm 04 đồng chí; trong đó chỉ định: Đồng chí Hứa Thị Nhi, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hữu Thác giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Trần Phú; đồng chí Nông Văn Cảnh, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hữu Thác giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Trần Phú; đồng chí Lường Thế Huynh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hữu Thác giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Trần Phú; đồng chí Hoàng Văn Xuân, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hảo Nghĩa giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Trần Phú.

  Việc thành lập Đảng bộ xã nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy lãnh đạo và hoàn thiện hệ thống chính trị đối với xã Trần Phú sau khi được sáp nhập, nhằm lãnh đạo và tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ xã Trần Phú, nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế xã hội, ổn định về tổ chức và an ninh chính trị./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: