Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành lập Đảng bộ xã Văn Lang thuộc Đảng bộ huyện Na Rì

Thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14, ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn, xã Văn Lang thuộc huyện Na Rì được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Ân tình và xã Lạng San. Trên cơ sở đó ngày 17 tháng 02 năm 2020, Huyện ủy Na Rì ban hành Quyết định số 4579-QĐ/HU về thành lập Đảng bộ xã Văn Lang, thuộc Đảng bộ huyện Na Rì, đồng thời chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Văn Lang, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, Đảng bộ xã Văn Lang được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ xã Lạng San và Đảng bộ xã Ân Tình; Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Lang gồm 15 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã Văn Lang gồm 03 đồng chí; trong đó chỉ định: Đồng chí Phan Văn Phùng, Huyện ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lạng San giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Văn Lang; đồng chí Mã Ngọc Quốc, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ân Tình giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Văn Lang; đồng chí Hoàng Minh Quang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lạng San giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Văn Lang.

Việc thành lập Đảng bộ xã nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy lãnh đạo và hoàn thiện hệ thống chính trị đối với xã Văn Lang sau khi được sáp nhập, nhằm lãnh đạo và tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ xã Văn Lang, nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế xã hội, ổn định về tổ chức và an ninh chính trị./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: