Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành lập Đảng bộ xã Văn Vũ thuộc Đảng bộ huyện Na Rì

Thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14, ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn, xã Văn Vũ thuộc huyện Na Rì được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Văn Học và xã Vũ Loan. Trên cơ sở đó ngày 17 tháng 02 năm 2020, Huyện ủy Na Rì ban hành Quyết định số 4581-QĐ/HU về thành lập Đảng bộ xã Văn Vũ, thuộc Đảng bộ huyện Na Rì, đồng thời chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Văn Vũ, nhiệm kỳ 2015-2020.

  Theo đó, Đảng bộ xã Văn Vũ được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ xã Vũ Loan và 10 chi bộ thuộc Đảng bộ xã Văn Học (gồm: Chi bộ Nà Ca, Chi bộ Nà Cằm, Chi bộ Thôm Bả, Chi bộ Pò Rản, Chi bộ Pò Cạu, Chi bộ Pò Phjeo, Chi bộ Pò Lải, Chi bộ Trường Tiểu học và THCS, Chi bộ Trường Mầm non và Chi bộ Trạm Y tế); Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Vũ gồm 12 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã Văn Vũ gồm 04 đồng chí; trong đó chỉ định: Đồng chí Nguyễn Văn Cơ, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vũ Loan giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Văn Vũ; đồng chí Triệu Đức Tưởng, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Loan giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Văn Vũ; đồng chí Nông Văn Sang, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Học giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Văn Vũ, đồng chí Triệu Đức Phú, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vũ Loan giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Văn Vũ.

  Việc thành lập Đảng bộ xã nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy lãnh đạo và hoàn thiện hệ thống chính trị đối với xã Văn Vũ sau khi được sáp nhập, nhằm lãnh đạo và tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ xã Văn Vũ, nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế xã hội, ổn định về tổ chức và an ninh chính trị./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: