Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành lập Đảng bộ xã Yên Phong thuộc Đảng bộ huyện Chợ Đồn

Thực hiện Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14, ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn, xã Yên Phong thuộc huyện Chợ Đồn được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Phong Huân và xã Yên Nhuận. Trên cơ sở đó ngày 14 tháng 02 năm 2020, Huyện ủy Chợ Đồn ban hành Quyết định số 3628-QĐ/HU về thành lập Đảng bộ xã Yên Phong, thuộc Đảng bộ huyện Chợ Đồn, đồng thời chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Yên Phong, nhiệm kỳ 2015-2020.

          Theo đó, Đảng bộ xã Yên Phong được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã Phong Huân và Đảng bộ xã Yên Nhuận. Sau khi thành lập Đảng bộ xã Yên Phong có 19 chi bộ, 284 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Yên Phong gồm 13 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Phong gồm 05 đồng chí; trong đó chỉ định: Đồng chí Lý Văn Mười - Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Nhuận giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Yên Phong; đồng chí Hạ Văn Hinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phong Huân giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Phong; đồng chí Nông Văn Chín - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phong Huân giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Yên Phong; đồng chí Ma Văn Bảy - Phó Bí thư Đảng ủy xã Yên Nhuận giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Yên Phong; đồng chí Hà Văn Hàm - Phó Bí thư Đảng ủy xã Phong Huân giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Yên Phong.

  Việc thành lập Đảng bộ xã nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy lãnh đạo và hoàn thiện hệ thống chính trị đối với xã Yên Phong sau khi được sáp nhập, nhằm lãnh đạo và tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ xã Yên Phong, nhiệm kỳ 2020-2025; lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế xã hội, ổn định về tổ chức và an ninh chính trị./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: