Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn, ngày 12/11/2021 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2178/QĐ - UBND về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC của các TTHC được đơn giản hóa về thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong đó, cấp tỉnh có 41 TTHC, gồm:

 

Niêm yết công khai TTHC tại Bộ phận Một cửa

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

- Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu; cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu; cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu; cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá; cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá.

- Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo; công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch); cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ; cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.

- Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục (rút ngắn thời gian giải quyết tại bước thẩm định hồ sơ);hành lập trường trung học phổ thông chuyên c tông lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục (rút ngắn thời gian giải quyết tại bước thẩm định hồ sơ); thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú; thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên (rút ngắn thời gian giải quyết tại bước thẩm định của Sở Nội vụ); cấp Chứng nhận trường Tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục (rút ngắn thời gian giải quyết tại bước ra quyết định); cấp Chứng nhận trường Trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục (rút ngắn thời gian giải quyết tại bước ra quyết định);

- Tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề (rút ngắn thời gian giải quyết tại bước thẩm định hồ sơ); tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất (rút ngắn thời gian giải quyết tại bước thẩm định hồ sơ); đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo; công nhận ban vận động thành lập Hội; thủ tục thành lập Hội;

- Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh; cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp;

- Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên; đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng; cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật; đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật;

- Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ; thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ; cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp; ấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp;

- Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

- Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia; đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách; đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất; đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập.

- Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (giảm thời hạn giải quyết tại bước tổng hợp của UBND cấp huyện và cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh); đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (giảm thời hạn giải quyết tại bước tổng hợp của UBND cấp huyện và cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh).

Cấp huyện 06 TTHC, gồm: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá; phê duyệt điều lệ hội; đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo (rút ngắn thời gian giải quyết tại bước phê duyệt danh sách của UBND cấp huyện); thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng (rút ngắn thời gian giải quyết tại bước thẩm định hồ sơ).

Cấp xã 04 TTHC, gồm: Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị; tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện thành tích đột xuất; thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch (Đối với trường hợp không phải xác minh); đăng ký nhận, cha, mẹ, con (Đối với trường hợp không phải xác minh).

Quyết định giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này chỉnh sửa quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy trình được phê duyệt tại Quyết định./.

(Nguồn: theo Quyết định số 2178/QĐ - UBND ngày 12/11/2021của UBND tỉnh).

Tác giả:  Lý Thuấn
Nguồn: 

Tin bài mới:


Tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết về sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn(13/12/2021)

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác tổ chức bộ máy và quản lý, sử dụng biên chế.(19/11/2021)

Tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị triển khai các văn bản về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2021 - 2030 (10/11/2021)

Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII(15/10/2021)

Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng, cụ thể hoá các tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng công chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hiện nay(23/08/2021)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ(22/03/2021)

Tỉnh Bắc Kạn thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh(01/02/2021)

Những nỗ lực cải cách hành chính tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2020 (20/08/2020)

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp 6 tháng đầu năm 2020(19/08/2020)

Công tác lý luận của Đảng trong thời kỳ đổi mới - Những bài học và suy ngẫm(19/08/2020)