Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh

Thủ tục hành chính được quy định để các cơ quan nhà nước có thể thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước, có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân; là chiếc cầu nối quan trọng giữa cơ quan nhà nước với người dân và các tổ chức. Chính vì vậy, tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm đến việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn    

          Ngày 30/12/2019, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Quyết định số 2635/QĐ-UBND về công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả; không tiếp nhận và trả kết quả; tiếp nhận và giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp; tiếp nhận và giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Quyết định này thay thế Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.

            Theo Quyết định trên, tỉnh Bắc Kạn có tổng số 2.274 TTHC, trong đó số TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa (BPMC) các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là 1.748 thủ tục (cấp tỉnh: 1418, cấp huyện: 233, cấp xã: 97 thủ tục); Số TTHC không tiếp nhận và trả kết quả tại BPMC là 62 thủ tục (cấp tỉnh: 37, cấp huyện: 18 và cấp xã: 07 thủ tục); Số TTHC tiếp nhận và giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp là 385 thủ tục (cấp tỉnh: 377, cấp huyện: 08 và cấp xã: 0 thủ tục); Số TTHC tiếp nhận và giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền là 79 thủ tục (cấp tỉnh: 63, cấp huyện: 11 và cấp xã: 05 thủ tục).


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn

            Bên cạnh đó, quyết định cũng đã quy định cụ thể về số lượng, tên gọi của TTHC theo từng lĩnh vực cụ thể từ cấp tỉnh đến cấp xã; đối với những TTHC tiếp nhận và giải quyết theo hình thức liên thông cùng cấp, tiếp nhận và giải quyết theo hình thức liên thông giữa các cấp chính quyền, trong quy trình giải quyết TTHC đã quy định cụ thể về cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp cũng như đầu mối tiếp nhận và trả kết quả.

            Việc công bố thủ tục hành chính đầy đủ, kịp thời thuận lợi cho việc tổ chức tốt thực hiện thủ tục, cũng như tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhân dân kiểm tra, giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước, góp phần phòng, chống tiêu cực, củng cố lòng tin của nhân dân đối với các cấp chính quyền; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm điều kiện cho nền kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: