Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh Bắc Kạn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính.

Công tác thông tin, tuyên truyền là một trong chín nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ III (khóa XI) của Tỉnh ủy Bắc Kạn về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Xác định được tầm quan trọng trong công tác tuyên truyền cải cách hành chính, từ đầu năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách cách chính giai đoạn 2016-2020, theo đó hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh đều ban hành Kế hoạch tuyên truyền năm để cụ hóa các nội dung cũng như hình thức tuyên truyền trong Kế hoạch giai đoạn. Năm 2018, thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng và các các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đã thực hiện tuyên truyền công tác cải cách hành chính bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trong đó có hình thức tuyên truyền mới, nổi bật là Tuyên truyền công tác cải cách hành chính đến người dân, doanh nghiệp bằng hình thức thư ngỏ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thư ngỏ

Ngoài hình thức tuyên truyền mới trên, công tác cải cách hành chính của tỉnh còn được tuyên truyền với nhiều hình thức, cụ thể:

Trang thông tin điện tử Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ truy cập http://cchc.backan.gov.vn/Pages/Default.aspx) đã đăng tải hơn 500 tin, bài về cải cách hành chính trong tỉnh và trong nước; đăng tải các văn bản về cải cách hành chính của tỉnh và của Trung ương.

Cổng thông tin điển tử tỉnh có nhiều tin, bài về cải cách hành chính; đồng thời các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cũng luôn chủ động đăng tải các nội dung về cải cách hành chính, các thủ tục hành chính lên Trang thông tin điện tử của đơn vị; ngoài ra, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan báo chí ở địa phương tuyên chuyền sâu rộng các nội dung cải cách hành chính tới các xã, phường, thị trấn và nhân dân trên địa bàn.

  

Trang thông tin điện tử CCHC nhà nước tỉnh Bắc Kạn

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng và duy trì phát trên sóng truyền hình chuyên mục cải cách hành chính (tối thiểu mỗi tháng 1 chuyên mục); đăng tải toàn bộ các tin, phóng sự đã phát trên sóng truyền hình và truyền thanh lên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đài.

Báo Bắc Kạn đã mở chuyên mục riêng về cải cách hành chính, trung bình mỗi tuần đăng tải tối thiểu 3 bài viết về nội dung cải cách hành chính.

Nội dung tuyên truyền trên báo, đài tập trung vào phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật và nhà nước về công tác cải cách hành chính; dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; kết quả và những khó khăn, bất cập trong cải cách hành chính; gương điển hình tập thể, cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính.

  

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền CCHC

Trong năm 2018, Sở Nội vụ tổ chức mở hội nghị tuyên truyền các văn bản cải cách hành chính của Đảng, Nhà nước của tỉnh và của Trung ương cho lãnh đạo và công chức các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (mở 04 hội nghị tuyên truyền tại tỉnh). Đặc biệt, trong đó có 01 hội nghị tuyên truyền đối tượng là lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, báo cáo viên là Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ trực tiếp lên truyền tải những kiến thức cơ bản và những kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính.

Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm bồi dưỡng Chính trị các huyện, mỗi lớp có một chuyên đề riêng về nội dung cải cách hành chính, để tuyên truyền cải cách hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng.

  

Tuyên truyền bằng hình thức in tờ rơi

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, phát hành áp phích, tờ rơi về kiểm soát thủ tục hành chính niêm yết công khai tại trụ sở làm việc, bộ phận một cửa các thông tin, địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính; phát cho tổ chức, cá nhân các tờ rơi tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của người thực hiện thủ tục hành chính và công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

  

Tuyên truyền bằng hình thức phát hành áp phích

Thực hiện tuyên truyền bằng hình thức biên tập Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và trả kết quả, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tra cứu biết được quy định về hồ sơ lĩnh vực mình cần giao dịch gồm các loại giấy tờ và thời gian giải quyết, để chủ động thực hiện.

Qua tuyên truyền đã tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là việc gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính của đội ngũ công chức, viên chức. Qua đó, cũng tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện cải cách hành chính; giám sát việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và kết quả thực hiện cải cách hành chính của cơ quan hành chính nhà nước./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: