Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức điều tra Xã hội học xác định Chỉ số hài lòng của người dân

Thực hiện Kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 02/7/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018, Sở Nội vụ tiến hành điều tra xã hội học tại các huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Bạch Thông và thành phố Bắc Kạn. Đối tượng là người dân, tổ chức đã giải quyết thủ tục hành chính (đã hoàn thành và nhận kết quả) ở 03 thủ tục hành chính và 02 lĩnh vực dịch vụ hành chính bao gồm: Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng nhà ở; Thủ tục Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh; Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội; Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp.

 

Công chức huyện Chợ Đồn hướng dẫn nguời dân đánh giá chỉ số hài lòng

Các câu hỏi điều tra được xây dựng với 5 mức đánh giá: Rất Hài lòng, Hài lòng, Bình thường, không hài lòng, rất không Hài lòng và một số câu hỏi mở để người dân và các tổ chức, nêu ý kiến tham gia để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức trong thời gian tới được giải quyết nhanh gọn, chính xác, đúng pháp luật, giảm phiền hà nâng cao sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính Nhà nước.

 

Người dân đánh giá phiếu hài lòng thuộc lĩnh vực tư pháp

Việc tổ chức điều tra Xã hội học xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức nhằm đánh giá khách quan, chính xác tình hình giải quyết thủ tục hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính và chất lượng cung cấp dịch vụ công tại các cơ quan, đơn vị, nắm bắt kịp thời các yêu cầu, mong muốn chính đáng của người dân, tổ chức để có biện pháp cải thiện sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Qua đó xác định được những mặt còn hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian tiếp theo.

Tác giả:  H.T
Nguồn: