Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn tuyển dụng viên chức năm 2019.

Ngày 14 tháng 02 năm 2019 Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 35/KH-BQLVQG về việc thi tuyển viên chức của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Theo Kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể cần tuyển trong năm 2019 số lượng là 08 chỉ tiêu.

Kế hoạch cũng nêu rõ các quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi; hồ sơ đăng ký dự thi; Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển; cách xác định người trúng tuyển; đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng.

Về nội dung, hình thức thi tuyển được chia làm 2 vòng, cụ thể:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm, gồm 3 phần: Phần I: Kiến thức chung; Phần II: Ngoại ngữ; Phần III: Tin học.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Hình thức thi: Thi viết.

Về thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 18 tháng 02 năm 2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 19 tháng 3 năm 2019.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, trụ sở Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể, (Khu Buốc Lốm) thôn Nà Niểng, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Tác giả:  Doanh Phượng
Nguồn: