Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên phần mềm thi tuyển công chức

Ngày 01/6/2020, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn ban hành Thông báo số 54/TB-HĐ về lịch thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019 gửi thí sinh đủ điều kiện dự thi. Theo lịch đã thông báo cho thí sinh, Hội đồng dự kiến thời gian hướng dẫn thí sinh làm quen với phần mềm thi trên máy tính từ chiều ngày 15/6/2020 đến ngày 16/6/2020.

Để bảo đảm cho thí sinh dự thi có thời gian nghiên cứu kỹ về các bước làm bài thi trắc nghiệm trên phần mềm thi tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019 cung cấp nội dung hướng dẫn để thí sinh cập nhật, nghiên cứu chuẩn bị cho kỳ thi đạt kết quả./.

(Nội dung hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên phần mềm thi tuyển công chức tại file đính kèm)

Tác giả:  Nguyễn Thảo
Nguồn: