Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Ngày 13/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1451/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

          Thông tin chi tiết kèm theo.

          - Quyết định số 1451/QĐ- UBND ngày 13/8/2020; Danh sách kết quả thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019

 

Tác giả:  H.T
Nguồn: