Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thi tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019

Ngày 10 tháng 9 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 63/KH-STNMT về việc Thi tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019

Theo Kế hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trong năm 2019 với số lượng là 03 viên chức có trình độ đại học chuyên ngành: Quản lý đất đai; Địa chính môi trường; Trắc địa - bản đồ.

Về nội dung, hình thức thi tuyển được chia làm 2 vòng thi, cụ thể:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy, nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:Phần I: Kiến thức chung; Phần II: Ngoại ngữ ; Phần III: Tin học.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.Hình thức thi: Thi viết.

Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 11 tháng 9 năm 2019 đến 16 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 10 năm 2019.

Địa điểm phát hành và nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ 1A Phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian ôn tập và địa điểm thi : Theo Kế hoạch của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ được đăng ký dự thi ở một trong các chuyên ngành cần tuyển và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực trong Phiếu đăng ký dự tuyển./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: