Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Ngày 22/7/2020, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn thông báo kết quả thi vòng 2 môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Có danh sách dự kiến người trúng tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ và đăng tải trên cổng thông tin điện tử.

Thời gian, địa điểm nộp đơn phúc khảo và lệ phí phúc khảo:

- Thời gian: Kể từ ngày 22/7/2020 đến 16h30 ngày 05/8/2020.

- Địa điểm: Sở Nội vụ Bắc Kạn (Phòng TCBC&CCVC, tầng 03, số 152 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

- Lệ phí: 150.000đ/bài thi (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

Hội đồng thông báo cho các thí sinh được biết và gửi đơn phúc khảo (theo mẫu gửi kèm) đối với môn thi viết (nếu có). Hội đồng chỉ xem xét, giải quyết đối với đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện, không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị sau thời hạn quy định nêu trên và không nhận các đơn đề nghị phúc khảo gửi bằng thư điện tử, Fax, telex.

Hội đồng thông báo để các cơ quan, đơn vị và các thí sinh tham gia dự thi được biết và thực hiện./.

          - Công văn số 70/TB-HĐ, ngày 22/7/2020.

          - Kết quả thi vòng 2 kèm theo Phụ lục I (tải về).

         - Danh sách dự kiến người trúng tuyển kèm theo Phụ lục II (tải về).

          - Đơn phúc khảo (tải về).

Tác giả:  Hoàng Tuấn
Nguồn: