Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Ngày 22/11/2019, Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 163-KH/TU về việc tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Theo đó, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu, trong đó, 29 chỉ tiêu công chức tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh và các Huyện ủy; 16 chỉ tiêu viên chức tuyển dụng vào làm việc tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.

Đối tượng tuyển dụng: Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, trình độ theo quy định tại Kế hoạch số 163-KH/TU được đăng ký dự tuyển; mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển ở một vị trí trong danh mục các vị trí việc làm cần tuyển của cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

Phương thức tuyển dụng: Bằng hình thức thi tuyển.

Việc thi tuyển được chia làm 2 vòng thi, cụ thể như sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính, nội dung thi gồm 2 phần: Phần I: Kiến thức chung; Phần II: Ngoại ngữ.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, nội dung thi: Các nội dung về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm trong các văn bản của Trung ương, của tỉnh quy định về chuyên môn của ngành, lĩnh vực cần tuyển; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của vị trí việc làm cần tuyển theo quy định của pháp luật. Hình thức thi: Thi viết.

Riêng đối với các vị trí việc làm viên chức là giảng viên Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, môn thi nghiệp vụ chuyên ngành là thực hành bài giảng để Hội đồng thi đánh giá trực tiếp.

Thời gian nhận phiếu dự tuyển: Từ ngày 25 tháng 11 năm 2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12 năm 2019.

Địa điểm nhận phiếu dự tuyển: Phòng Tổ chức - Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Tầng II), trụ sở Các Ban xây dựng Đảng, tỉnh Bắc Kạn (trong giờ hành chính), địa chỉ tại tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian và địa điểm thi: Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  L.T
Nguồn: