Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn năm 2018

Ngày 19/12/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 2340/KH-SGDĐT về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn năm 2018.

Năm 2018, số lượng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn cần tuyển là 38 chỉ tiêu, ở vị trí cần tuyển bao gồm: Vị trí giáo viên: Tổng số 31 chỉ tiêu, trong đó: Giáo viên Trung học phổ thông: 15 chỉ tiêu; giáo viên Trung học cơ sở: 16 chỉ tiêu. Vị trí nhân viên: Tổng số 07 chỉ tiêu, trong đó: Nhân viên thư viện: 02 chỉ tiêu, nhân viên giáo vụ: 03 chỉ tiêu, nhân viên văn thư: 02 chỉ tiêu.

Kế hoạch cũng nêu rõ các quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi; hồ sơ đăng ký dự thi tuyển, cách xác định người trúng tuyển, các đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng.

  

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn

Tổ 4, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn


Vòng 1: Thi trắc nghiệm gồm 3 phần: Phần I: Kiến thức chung; Phần II: Ngoại ngữ ; Phần III: Tin học;
Về Nội dung, hình thức thi tuyển được chia làm 2 vòng, cụ thể:

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng,

Về hình thức thi: Thi viết.

Về thời gian phát hành và địa điểm nhận hồ sơ: Thời gian phát hành hồ sơ: Từ ngày 20/12/2018 đến hết ngày 22/01/2019, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn (Địa chỉ: Tổ 4, Phường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 24/12/2018 đến hết ngày 22/01/2019.Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng Tổ chức- Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn.

Để biết thêm chi tiết về Kế hoạch tuyển dụng thí sinh liên hệ số điện thoại: 02093871450 hoặc truy cập tại địa chỉ trang Web của Sở Giáo dục và Đào tạo: http://backan.edu.vn

Tác giả:  Đăng Hải
Nguồn: 

Tin bài mới: