Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Ngày 25 tháng 3 năm 2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 90/KH-SVHTTDL về Thi tuyển viên chức sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Theo Kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Kạn năm 2019, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu, trong đó:

- Đoàn Nghệ thuật dân tộc: 09 chỉ tiêu;

- Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao: 02 chỉ tiêu

Kế hoạch cũng nêu rõ các quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi; hồ sơ đăng ký dự thi; Nội dung, hình thức thi tuyển; cách xác định người trúng tuyển; đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng.

Về nội dung, hình thức thi tuyển được chia làm 2 vòng, cụ thể:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm (được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy), gồm 3 phần: Phần I: Kiến thức chung; Phần II: Ngoại ngữ ; Phần III: Tin học.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.Hình thức thi: Thi thực hành.

Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 26 tháng 3 năm 2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2019.

Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tổ 5, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 02093.872.652. Người dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ, không nhận hồ sơ do người khác nộp hộ hoặc gửi qua đường bưu chính.

* Lưu ý: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không nhận hồ sơ nộp sau 16 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2019 và các hồ sơ chưa đủ thành phần theo quy định tại kế hoạch này.

Tác giả: 
Nguồn: