Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019

Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2350/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019.

Theo đó, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu.

Phương thức tuyển dụng: Bằng hình thức thi tuyển.

Thi tuyển công chức được chia làm 2 vòng thi, cụ thể như sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính, nội dung thi gồm 2 phần: Phần I: Kiến thức chung; Phần II: Ngoại ngữ.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Hình thức thi: Thi viết.

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2019 đến 16h30 ngày 24 tháng 12 năm 2019 (trường hợp gửi theo đường bưu chính thì tính thời gian theo dấu công văn đến cơ quan Sở Nội vụ chậm nhất vào ngày 24/12/2019).

Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, viên chức (tầng III), Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, số 152 Đường Trường Chinh thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Thời gian ôn tập và địa điểm thi: Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2019.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển ở một vị trí trong danh mục các vị trí việc làm cần tuyển của cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

Thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Tác giả:  D.P
Nguồn: