Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Thực hiện Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của tỉnh.

- Chủ trì cuộc họp: Ông Lý Thái Hải, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh.

- Thời gian: (01 buổi) bắt đầu 8h00’, ngày 31/7/2020 (Thứ sáu).

- Địa điểm:

- Dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường tầng 1, trụ sở Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh, gồm: Thưởng trực Tỉnh ủy Bắc Kạn; Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn; Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; các sở, ban, ngành; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong CCHC giai đoạn 2011-2020 được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Dự hội nghị tại điểm cầu UBND các huyện, thành phố, gồm: UBND các huyện, thành phố; UBND các xã ,phường, thị trấn.

  Đề nghị các Đại biểu dự Hội nghị đầy đủ./.

Tài liệu phục vụ cuộc họp.

- Báo cáo số 386/BC-UBND ngày 29/6/2020 Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

- BC tham luan So GTVT - TP Bac Kan

- BC tham luan UBND P. Minh Khai - TP BK

- BC tham luan So TTTT

- Phu luc kem BC UBND tinh

Tác giả: 
Nguồn: