Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến Tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Ngày 17/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Giấy mời số 92/GM-UBND về việc mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, trong đó giao Sở Nội vụ chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị. Tuy nhiên, do tài liệu phục vụ Hội nghị có dung lượng lớn, do vậy Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị tự chuẩn bị tài cho đại biểu tham dự Hội nghị ngày 18/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tài liệu phục vụ Hội nghị được đăng tải trên Trang thông tin điện tử cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Kạn tại địa chỉ https://cchc.backan.gov.vn (Mục Văn bản chỉ đạo điều hành “tải về”)

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.

Tài liệu phục vụ cuộc họp.

- Giấy mời số 92/GM-UBND  

- Du kien Chuong trinh hoi nghi truc tuyen CCHC Chinh phu

- Bao cao tong ket tom tat; du thao Nghi quyet GD 2021-2030

- Du thao bao cao tong ket (Chinh phu)

Tác giả:  H.T
Nguồn: