Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Tác giả:  H.H
Nguồn: