Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến đóng góp dự thảo Kế hoạch tổng kết công tác CCHC giai đoạn 2011-2020

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ xây dựng dự thảo Kế hoạch tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 tỉnh Bắc Kạn.

Để dự thảo kế hoạch khi ban hành phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao và thuận lợi trong triển khai thực hiện, ngày 13/02/2020 Sở Nội vụ có văn bản xin ý kiến góp ý của các đơn vị đối với dự thảo Kế hoạch trên. Nội dung văn bản đề nghị các đơn vị tập trung góp ý các nhiệm vụ được phân công chủ trì thực hiện; công tác khen thưởng; hình thức tổ chức hội nghị tổng kết trong bản dự thảo Kế hoạch.

Văn bản đề nghị các đơn vị góp ý bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/02/2020. Sau thời gian trên, đơn vị nào không gửi văn bản góp ý coi như nhất trí với dự thảo Kế hoạch.

Thông tin chi tiết đính kèm tệp tải về.

- Công văn Sở Nội vụ;

- Dự thảo Quyết định;

- Dự thảo Kế hoạch.

Tác giả:  L.T
Nguồn: